dsd-LIFE, europeisk studie

Nu pågår en europeisk studie där bl.a. personer med Klinefleters syndrom kommer att undersökas. För ytterligare information och eventuell anmälan till studien klicka på nedanstående länk. Det finns beskrivning på svenska och svenska kontaktpersoner.

I Sverige ansvarar Karolinska Institutet för studien.

http://www.dsd-life.eu