I väntan på att vi ska kunna återskapa patientföreningen fortsätter vi nätverka…

… bl.a. genom olika grupper på Facebook.

I gruppen XXY Norden är alla män med Klinefelters syndom välkomna. Här kan du ställa frågor till andra män i liknande situation som du.