Temadag om Klinefelters syndrom 5 oktober 2016.

2016-09-26: Det finns fortfarande platser kvar!

Anmäl dig nu innan det är för sent!

Onsdagen den 5 oktober 2016 anordnar Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska Universitetssjukhuset en temadag rörande Klinefelters syndrom.

Då det sällan anordnas temadagar om Klinefelters syndrom rekommenderar vi dig som vill få information om diagnosen att gå på denna. Läkare med kunskaper om diagnosen kommer finnas på plats. Vi planerar även att vara representerade under denna dag.

Följ länken nedan för anmälan och program. (Kontakta personen som anges under “kontaktuppgifter” för anmälan.)