Välkommen

Klinefelter nätverket är nystartat och skall försöka axla en del av de åtaganden den 2004 avsomnade Klinefelterförening lämnade efter sig. Vi är ingen förening, utan ett frivilligt nätverk som sköter detta i mån av tid och lust.

Vår avsikt är att lämna information om Klinefelters syndrom till både Klinefeltare och andra som är i behov av den. Det sker i första hand via mail och via sajten. Vi kommer efterhand lägga in artiklar om Klinefelter på sidan.

Föredragen och mötandet av andra Klinefeltare var de mest uppskattade aktiviteterna i föreningen.

Vill du prata med andra Klinefeltare så skall vi starta en ny epostlista.

Initiativtagare är Mats Svensson som var med om att driva Klinefelterföreningen mellan 1999 – 2004.

Du når oss på info@klinefelter.se

Har du några nyheter att förmedla så är vi tacksamma om du vill dela med dig av det.

Hälsar

Mats Svensson