Klinefelterartikel i Oxford journal om metabola syndromet och Klinefelter

http://molehr.oxfordjournals.org/content/16/6/396.full