Lagen om genetisk

integritet från 2006 finns nu inlagd under Dokument.